Hvordan endrer Bitcoin din økonomi?

Glem alt du har lært om Bitcoin. Første gang ble den solgt inn som en valuta som var usporbar og kunne medføre en svart økonomi, dette er ikke lenger tilfelle og var heller ikke tilfelle fra begynnelsen av.

Bitcoin SV (omtales Bitcoin videre i artikkelen) er og vil bli på et tidspunkt i ditt liv like naturlig som du sender en e-post, tekstmelding, gjennomfører et bankkort kjøp og signerer en kjøpskontrakt for ditt drømmehus.

Bitcoin er en teknologi som gjør deg, din nabo og staten en ærlig borger, hvor korrupsjon ikke kan bli skjult eller mørkelagt. Den har egenskapen at all signert informasjon er likestilt, hvor man kan i all ettertid sjekke om korrupsjon foregikk i en transaksjon gjennomført av en politiker, bedriftsleder, ansatt eller person.

Bitcoin er samtidig penger. Når Bitcoin brukes, opparbeides etterspørsel og teknologien som er en blokkkjede av data, er verdiene som signeres inn av brukere verden over.

Når man kan legge inn kontrakter, verdipapirer, aksjer og andre verdier i form av data som kontinuerlig signeres, skaper man verdi og en konsekvens etterspørsel hvor flere verdier legges til og endres gjennom frivillig byttehandel innenfor loven.

Bitcoin er en blokkkjede hvor verdier kontinuerlig legges til og endres, ved at de signeres over til nye eiere eller selges til høystbydende i den ordinære økonomien.

Bitcoin er refleksjonen av økonomien i samfunnet du bor i, med potensiale for å reflektere økonomien til alle andre økonomier i verden. Du skjønner tegningen.

Dette skaper etterspørsel og gir verdien til Bitcoin; vel et av de viktigste elementene ihvertfall. Bitcoin må brukes kontinuerlig og kunne lagre ubegrenset med data (over tid), hvor blokkkjeden er ment å beskytte tidligere innlagt data fra bedrifter, stater og enkeltpersoner verden rundt.

Bitcoin er en helt ny måte økonomier vil reflekteres på og du kan være en av de første, som bedrift, enkeltperson eller nasjon i å implementere bruken av den.

Bitcoin SV (BSV) kan kjøpes på flere børser, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at den kan brukes allerede idag, i din bedrift, for å gjøre den mer konkurransedyktig eller mer automatisert, hvor blokkkjeden ivaretar dine data og dine kunders data uten å risikere datatap eller datalekkasje.

Ta kontakt gjennom vegard@wikeby.no for å snakke med meg om mulighetene eller om du ønsker et kurs for deg og dine ansatte i hvordan verden er i endring.

Skribent Vegard Wikeby
Publisert Mar 01, 2019
Delt gjennom
 
{"currency":[{"name":"US Dollar","abbr":"usd","symbol":"$","type":"fiat","priceBtc":42.54048839}],"appuser":null}