Utvalgte
Hvordan endrer Bitcoin din økonomi?
Mar 01, 2019

Glem alt du har lært om Bitcoin. Første gang ble den solgt inn som en valuta som var usporbar og kunne medføre en svart økonomi, dette er ikke lenger tilfelle og var heller ikke tilfelle fra begynnelsen av.

Bitcoin SV (omtales Bitcoin videre i artikkelen) er og vil bli på et tidspunkt i ditt liv like naturlig som du sender en e-post, tekstmelding, gjennomfører et bankkort kjøp og signerer en kjøpskontrakt for ditt drømmehus.

Bitcoin er en teknologi som gjør deg, din nabo og staten en ærlig borger, hvor korrupsjon ikke kan bli skjult eller mørkelagt. Den har egenskapen at all signert informasjon er likestilt, hvor man kan i all ettertid sjekke om korrupsjon foregikk i en transaksjon gjennomført av en politiker, bedriftsleder, ansatt eller person.

Skribent/Vegard Wikeby/
Consultant. Website builder. Bitcoin BSV investor. twitter.com/vegardwikeby
vegardwikeby
{"currency":[{"name":"US Dollar","abbr":"usd","symbol":"$","type":"fiat","priceBtc":35.270105039999997}],"appuser":null}